Program

Našim základným cieľom je pomáhať združeniam, klubom a ľuďom, ktorých cieľom je pripravovať deti do reálneho života a formou športovej činnosti ich vychovávať, vzdelávať a tak v nich budovať základné hodnoty, ako napr. zmysel pre zodpovednosť, čestnosť atď. Takto chceme dať šancu všetkým deťom bez rozdielu (to znamená, že aj deťom z detských domovov, aj zo sociálne slabších rodín, ktoré majú problém so začlenením do normálneho života). Dať šancu deťom, ktoré chcú nielen športovať, zdravšie žiť, ale aj napríklad spoznávať nových ľudí a priateľov a aj v sebe budovať osobnosť, ktorá bude pripravená do života a ľahšie tak preklenúť čoraz ťažšie obdobie dospievania. Máme záujem na združovaní ľudí sympatizujúcich s myšlienkami a cieľmi nášho OZ. Aktívne sa podieľať na realizácii športových, výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských aktivít a podujatí.

Naše ciele:

  • podporovať výchovu, rozvoj a športový talent detí
  • rozširovať pôsobnosť športového potenciálu detí medzi širokou verejnosťou
  • podporovať všetky deti bez rozdielu (napr. deti zo sociálne slabších rodín, detských domovov)
  • aktívne pomáhať pri organizovaní športových, výchovno-vzdelávacích a pohybových aktivít
  • podporovať výchovu a športovanie detí - materiálne, ale aj finančne formou finančných príspevkov
  • tvorbou a realizáciou akýchkoľvek všeobecne prospešných projektov v súlade so záujmami OZ Deti bez hraníc