Korešpondenčná adresa:

Deti bez hraníc

Vonkajší rad 791/10

926 01     Sereď

IČO: 50628551

Tel. číslo: 0950 877 820

Email: info@detibezhranic.sk

Bankové spojenie: SK19 0200 0000 0038 9096 8753

Sídlo OZ:

Svet športu

Podunajská 12542/23F

821 06     Bratislava