Ako darovať 2% (3%) zaplatenej dane v roku 2018


Koľko môžem darovať? 

A) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €

B) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.


do 15. februára 2018
Zamestnanci,
za ktorých vykonáva ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ musia doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane zamestnávateľovi, resp. mzdovej účtovníčke.


do 31. marca 2018
Daňovníci, ktorí si sami
podávajú daňové priznanie musia podať daňové priznanie a v príslušných riadkoch vyplniť Vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania nasledovne:
1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A – pre daňovníka, ktorý mal príjmy len zo závislej činnosti podľa 

§5 zákona č. 595/2003 Z.z.
VIII. ODDIEL–VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 5
2. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B – pre daňovníka, ktorý mal príjmy podľa §5 až §8 zákona č. 595/2003 Z.z.
XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 10
3. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 8 alebo
v prílohe na strane 10

Právnické osoby poukazujú v roku 2018  1%
Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

do 30. apríla 2018
Daňovníci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ musia doručiť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktorého prílohu tvorí Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU (poštou alebo osobne).
V prípade darovania 3% dane je potrebné doložiť k týmto dvom dokumentom aj potvrdenie o dobrovoľníckom odpracovaní minimálne 40 hodín v roku 2017.

Ako vyplniť údaje o prijímateľovi 2% resp. 3% vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane:

IČO:                50628551

Právna forma:         OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Obchodné meno alebo názov:  SVET ŠPORTU

Sídlo – ulica:          PODUNAJSKÁ

Súpisné/orientačné číslo:    12542/23F

PSČ:               821 06

Obec:                 BRATISLAVA


ĎAKUJEME