Deti bez hraníc

ÚVOD

Občianske združenie Deti bez hraníc bolo založené výlučne na podporu vzdelávania a výchovy detí a mládeže. Naše reálne skúsenosti nám ukazujú, že každé dieťa sa rado hýbe. Je treba ho však včas motivovať, nájsť aktivitu, ktorá ho baví a vytvoriť mu podmienky pre športovanie. Tým deťom, ktoré budia dojem, že nemajú záujem o šport jednoducho treba len pomôcť nájsť si k nemu cestu. Aj preto by sme sa mali čo najviac usilovať svojim deťom zakomponovať do života pohyb. Každé dieťa môže športovať, len ho treba nasmerovať k tomu športu, v ktorom sa môže v rámci svojich vlastností realizovať. Pomôžme v tom spolu našim deťom, veď je to naša budúcnosť.